tata usaha

ETI SUMARTI, S.Pd

ETI SUMARTI, S.Pd

NIP. 198001011990011001

PELAKSANA KEPALA TATA USAHA

TUSTIANA RAHAYU

TUSTIANA RAHAYU

NIP. 197101102012011001

STAF TU BAGIAN PDM

WIWIK INDRIATI

WIWIK INDRIATI

NIP. 198701102012012002

STAFF TU BAGIAN KESISWAAN DAN KURIKULUM

SRI HARMUJI

SRI HARMUJI

PTT

STAFF TU BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

NINA YUNINGSIH

NINA YUNINGSIH

PTT

STAFF TATA USAHA BAG. KEPEGAWAIAN

DISWATI

DISWATI

PTT

STAFF TU BAG. PENTOR

SINTA TRI ASTITI, SE

SINTA TRI ASTITI, SE

PTT

STAFF TU BAG. ADM PENGELOLA BARANG DAN LABORAN IPA

DURAHMAN

DURAHMAN

PTT

PELAKSANA UMUM DAN KEBERSIHAN

IDIK TARSIDIK

IDIK TARSIDIK

PTT

PELAKSANA UMUM DAN KEAMANAN

SAPURI

SAPURI

PTT

PELAKSANA UMUM DAN KEBERSIHAN

SARJIM

SARJIM

PTT

PELAKSANA UMUM DAN KEBERSIHAN

DAMANHURI

DAMANHURI

PTT

PENJAGA MALAM