Ruang Seni

Jumat, 01 Maret 2013 04:15 Fasilitas

Suasana di R. Kesenian

 

No Mata Pelajaran X XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PAI

PKn

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

Sejarah

Penjasorkes

TIK

Seni Budaya

B. Asing

Mulok

Fisika

Kimia

Biologi

Ekonomi

Sosiologi

Geografi

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

75

75

75

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

75

75

75

 

Gedung Serba Guna

Jumat, 23 September 2011 07:30 Fasilitas

GEDUNG SERBA GUNA (GSG)

 

 

Mesjid AT Tarbiyah

Sabtu, 19 Februari 2011 16:02 Fasilitas
 
MESJID AT TARBIYAH
 

Ruang kepala Sekolah

Sabtu, 19 Februari 2011 15:35 Fasilitas
RUANG KEPALA SEKOLAH
 

Laboratorium Biologi

Senin, 14 Februari 2011 19:45 Fasilitas
 
AKTIVITAS BELAJAR DI RUANG LAB. BIOLOGI

Ruang Tata Usaha

Senin, 14 Februari 2011 19:43 Fasilitas
 AKTIVITAS DI RUANG TATA USAHA
 

Ruang BP/BK

Senin, 14 Februari 2011 19:16 Fasilitas
AKTIVITAS DI RUANG BP/BK
 

Ruang Guru

Senin, 14 Februari 2011 18:43 Fasilitas
 
 
 
 
Aktivitas di Ruang Guru