KKM Mata Pelajarana 2015-2016

Selasa, 12 Februari 2013 06:39 Last modified on Jumat, 17 Juni 2016 16:27
No Mata Pelajaran X XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PAI

PKn

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

Sejarah

Penjasorkes

TIK

Seni Budaya

B. Asing

Mulok

Fisika

Kimia

Biologi

Ekonomi

Sosiologi

Geografi

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

75

75

75

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

75

75

75

 

Read 332 times
Login to post comments